Adatbekérés | Szakképézési Centrumok - Haszonkölcsön-szerződés

Alcím: 

- adatbekérés interaktív táblák átadásához szükséges szerződés kitöltéséhez

Dátum: 

2021. december 3. to 2021. december 22.

Szervező: 

BM Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztály

A  Belügyminisztérium kezelésében lévő KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16 azonosító jelű, A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása elnevezésű projekt vállalásának megfelelően a rendészeti őr, rendőrtiszt helyettes és közszolgálati technikus szakképzés tantárgy és tananyag fejlesztése, tananyagok évfolyamonkénti elkészítése és kiadása megtörtént, a fejlesztett tananyagok az oktatásban résztvevő tanintézmények részére biztosítottak.
A tananyagok megfelelő mértékű hasznosulása érdekében, az intézmények szakmai-pedagógiai tevékenységének támogatására a Belügyminisztérium vetítéstechnikai és prezentációs eszközök (interaktív tábla, projektor) biztosítására is intézkedett.

Mind az interaktív táblák, mind a projektorok olyan értéket képviselnek, amely szükségessé teszi, hogy az intézmények részére történő átadást formalizáljuk – az átadásra „Haszon-kölcsön szerződés” keretében kerülhet sor. A szerződés tervezetét a BM jogászai előkészítették, az abban várt adatok kitöltéséhez a mellékelt űrlapon várjuk az intézmények adatszolgáltatását.

Kérjük, hogy az adminisztrációs feladatok meggyorsítása érdekében az alábbi űrlap kitöltését 2021. december 20-ig elvégezni legyenek kedvesek.

 
1 Ismertető oldal 2 Űrlap beküldése
Haszonkölcsön-szerződés fő adatai (Kölcsönvevő)
Kérjük, az alábbi sorokban adja meg a kért adatokat!
Általános kapcsolattartó adatai
Kérjük adja meg a Kölcsönvevő részéről kapcsolattartásra jogosult személy adatait!
Aláíró adatai
Kérjük, adja meg az aláíró beosztását!
Az aláíró neve, és az intézmény megnevezése a szerződés fő adatainál rögzítettek szerint kerülnek átemelésre.
Meghatalmazás adatai
Kérjük, hogy az alábbi sorokat csak abban az esetben töltse ki, amennyiben a Kölcsönvevő nevében képviseleti jogosultsággal rendelkező személy és az átadás-átvételt bonyolító személye eltérő. Amennyiben a hasznonkölcsön-szerződés keretében átadás-átvételre kerülő eszközt, illetve eszközöket nem a Kölcsönvevő nevében képviseleti jogosultsággal rendelkező személy, hanem egy megbízott személy veszi át, úgy az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának feltétele a Kölcsönvevő nevében képviseleti jogosultsággal rendelkező által aláírt, az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására jogosító meghatalmazás átadása.
Meghatalmazott adatai
A meghatalmazó adatai (intézményvezető neve, intézmény megnevezése) a szerződés fő adatainál rögzítettek szerint kerülnek átemelésre.

Kapcsolat: 

Az oktatást segítő eszközökkel összefüggésben felmerülő intézkedések, kérdések vonatkozásában a Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztályának két kapcsolattartója, Kállay Lili projekt szakmai koordinátor (tel.: 061-441-1526; e-mail: lili.kallay@bm.gov.hu), valamint Medve Gyuláné Fóris Rita projekt szakmai koordinátor (tel.:061-441-1168; rita.foris@bm.gov.hu) közvetlenül elérhető.

E-mail küldés / Nyomtatás