Csalásmegelőzés az uniós társfinanszírozással megvalósuló projektek végrehajtása során - módszertan és tapasztalatok

Alcím: 

Képzés

Dátum: 

2020. január 23.

Időtartam: 

09:00 - 13:00

Helyszín: 

Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4., Sajtófogadó)

Szervező: 

Belügyminisztérium, Támogatás-koordinációs főosztály
Belügyi Alapok

Az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (4) bekezdése érdekében - és összhangban az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2018/1046 rendeletének 63. cikk (2) bekezdése c) pontjával – a tagállamok hatékony – megfelelő visszatartó erővel bíró, ugyanakkor arányos – megelőző intézkedések kidolgozására kötelesek a csalás elleni küzdelem területén.

A fentiekre tekintettel a Belügyminisztérium mint a Belső Biztonsági Alap, illetve a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Felelős Hatósága továbbképzést szervez a Felelős Hatóság feladatainak végrehajtásában érintett tisztviselők számára, hogy elősegítse a csaláskockázatok beazonosítását, és ezzel lehetővé tegye eredményes és arányos csalásellenes intézkedések alkalmazását a a Belügyi Alapok forrásainak szabályos felhasználása, a csalások megelőzése, illetve felderítése érdekében. A belső továbbképzés további célja, hogy a csalás elleni küzdelem során biztosítsa az egységes és hatékony gyakorlatok kialakulását és a megszerzett tapasztalatok megosztását.

A rendezvény időpontja: 2020. január 23. (csütörtök), 09:00 - 13:00 (a helyszíni regisztráció 08:30 órakor veszi kezdetét)

A rendezvény helyszíne: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.), Sajtófogadó

A képzés végleges napirendje csatolmányként hamarosan feltöltésre kerül.

A képzésen való részvétel térítésmentes, ám előzetes elektronikus regisztrációhoz kötött, amelyet az oldalon található online jelentkezési lapot kitöltve tehetnek meg. A regisztrációs időszak 2020. január 15-én (szerda) 10:00-ig vagy a maximális résztvevői létszám eléréséig tart.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendezvényen fotódokumentáció, videó- és hangfelvétel készül/készülhet.

 

Címke: 

Csatolmány: 

Kapcsolat: 

A rendezvénnyel kapcsolatos további információkért kérem, keressen minket e-mailben a boglarka.kiss@bm.gov.hu e-mail címen.

E-mail küldés / Nyomtatás