Meghívó előzetes piaci konzultációra (2023.08.10.)

Alcím: 

Nyelvi képzés megvalósítása

Dátum: 

2023. augusztus 10.

Időtartam: 

10:00 - 14:00

Helyszín: 

Belügyminisztérium

Szervező: 

Belügyminisztérium, Belügyi Támogatások Főosztálya
Széchenyi Terv Plusz

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 28. § (4) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás megindítása előtt az ajánlatkérő független szakértőkkel, hatóságokkal, illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációkat folytathat a közbeszerzési eljárás előkészítése, valamint a Gazdasági Szereplők - tervezett beszerzésre és annak követelményeire vonatkozó - tájékoztatása érdekében.

A Belügyminisztérium (1051 Budapest, József A. u. 2-4.), mint Ajánlatkérő, a közeljövőben megindítani tervezett „Vállalkozási keretszerződés angol nyelvi képzés megvalósítására a Belügyminisztérium részére” tárgyú közbeszerzés tekintetében előzetes piaci konzultációt kíván tartani az alábbiak szerint.

1. Az Ajánlatkérő adatai

  • Hivatalos név: Belügyminisztérium
  • Postai cím: 1051 Budapest, József A. u. 2-4.
  • Kapcsolattartó neve: Kiss Boglárka
  • Telefon: +36 (1) 441-1689
  • E-mail: boglarka.kiss(kukac)bm.gov.hu

2. A tervezett beszerzés tárgya

„Vállalkozási keretszerződés angol nyelvi képzés megvalósítására a Belügyminisztérium részére”.

A közeljövőben megindítandó közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőnek a feladata a Belügyminisztérium Belügyi Támogatások Főosztály állományának csoportos angol nyelvi képzésének megvalósítása.

A műszaki leírás tervezete a csatolmányok között található.

A szerződés típusa: Vállalkozási keretszerződés

3. A konzultáció célja

  • Ajánlatkérő közbeszerzésének előkészítése, a piaci lehetőségek felmérése,
  • valamint a lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás becsült értékének megállapítása céljából az indikatív ajánlatkérést megalapozó végleges műszaki leírás és szerződéstervezet előkészítése.

Ajánlatkérő különösen (de nem kizárólagosan) a műszaki leírás követelményeiről, a beszerzési igény műszaki megvalósíthatóságának módjáról és a szerződéses feltételekről kíván konzultálni.

Minden a konzultáción résztvevő Gazdasági Szereplő kérdéseket intézhet és javaslatokat tehet a műszaki tartalom racionalizálása, pontosítása körében.

4. A konzultáció időpontja, helyszíne és menete

A konzultáció időpontja: 2023.08.10., 10:00 óra

A konzultáció helyszíne: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József A. u. 2-4.)

Ajánlatkérő tájékoztatja a Gazdasági Szereplőket, hogy az előzetes piaci konzultáción történő részvétel regisztrációhoz kötött. A konzultáción kizárólag a közvetlenül megkeresett, illetve az érdeklődésüket a megjelölt határidő lejártáig jelző, regisztrált személyek vehetnek részt. Regisztrálni legkésőbb 2023.08.08. napján 14:00 óráig a jelen oldalon található adatlap kitöltésével lehetséges.

Felhívjuk a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a Belügyminisztériumban beléptető rendszer működik, a beléptetés személyazonosítást követően lehetséges. A Belügyminisztérium épületébe adatrögzítésre alkalmas eszköz nem hozható be, az ilyen eszközöket a beléptetéskor le kell adni.

A beléptetés a Belügyminisztérium József Attila utcai főbejáratánál történik.

Ajánlatkérő a Gazdasági Szereplőkkel egy időpontban kíván közös konzultációt tartani. Az Ajánlatkérő előzetes szándékai szerint egy konzultációs fordulót kíván tartani, de fenntartja magának a jogot, hogy a szükség esetén újabb konzultációs forduló(ka)t tartson.

Az újabb konzultációs forduló(k) megtartásáról az Ajánlatkérő egyrészt a részvételi szándékukat jelző Gazdasági Szereplőket közvetlenül értesíteni fogja, másrészt az esetleges újabb fordul(ók)ról a honlapján közleményt fog közzétenni.

A piaci konzultációról jegyzőkönyv készül, amelyeket a konzultációt követően a meghívó közzétételével azonos felületen közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan bárki számára elérhetővé tesz Ajánlatkérő, továbbá közvetlenül is megküldi a konzultáción résztvevőknek.

5. Egyéb információk

Ajánlatkérő tevékenységi köréről részletes tájékoztatást nyújt a http://belugyialapok.hu/alapok/ címről megnyitható honlap.

Az előzetes piaci konzultációra jelentkezők a műszaki leírással kapcsolatos észrevételeiket 2023. augusztus 8-ig küldhetik meg a btfo(kukac)bm.gov.hu elektronikus levélcímre.

A Kbt. 25. § (7) bekezdés b) pontja alapján az előzetes piaci konzultáción való részvétel nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és a résztvevő szervezetek/személyek tekintetében nem keletkeztet összeférhetetlenséget.

Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy adott esetben a konzultáció során a résztvevő Gazdasági Szereplők részéről felvetett kérdésekre, indítványokra ne válaszoljon, illetve semmilyen mértékben ne reagáljon.

Az Ajánlatkérő nem köteles a konzultáció során bárki részéről bármikor elhangzottakat bármilyen mértékben figyelembe venni, vagy teljes mértékben figyelmen kívül hagyhatja azokat a közbeszerzési eljárás végleges dokumentumainak készítése során.

Ajánlatkérő felhívja a Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a konzultáción tilos ajánlatot tenni.

Részvételükre feltétlenül számítunk!

Tisztelettel:

Belügyi Alapok Irányító Hatóság

Címke: 

Csatolmány: 

Kapcsolat: 

További információkért kérem, keressen minket e-mailben a boglarka.kiss(kukac)bm.gov.hu e-mail címen.

E-mail küldés / Nyomtatás