Meghívó előzetes piaci konzultációra (2024.04.12.)

Alcím: 

A Belügyi Alapok utólagos értékelő jelentései

Dátum: 

2024. április 12.

Időtartam: 

10:00 - 14:00

Helyszín: 

Belügyminisztérium

Szervező: 

Belügyminisztérium, Belügyi Támogatások Főosztálya
Széchenyi Terv Plusz

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 28. § (4) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás megindítása előtt az ajánlatkérő független szakértőkkel, hatóságokkal, illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációkat folytathat a közbeszerzési eljárás előkészítése, valamint a Gazdasági Szereplők - tervezett beszerzésre és annak követelményeire vonatkozó - tájékoztatása érdekében.

A Belügyminisztérium (1051 Budapest, József A. u. 2-4.), mint Ajánlatkérő, a közeljövőben megindítani tervezett „A Belügyi Alapok utólagos értékelő jelentései” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében előzetes piaci konzultációt kíván tartani az alábbiak szerint.

1. Az Ajánlatkérő adatai

 • Hivatalos név: Belügyminisztérium
 • Postai cím: 1051 Budapest, József A. u. 2-4.
 • Kapcsolattartó neve: Kiss Boglárka
 • Telefon: +36 (1) 441-1689
 • E-mail: btfo(kukac)bm.gov.hu

2. A tervezett beszerzés tárgya

„A Belügyi Alapok utólagos értékelő jelentései”.

A tárgyi közbeszerzési eljárás a Belügyi Alapok 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó utólagos értékelő jelentéseinek elkészítésére irányul,

 • az 1. részben a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap,
 • a 2. részben a Belső Biztonsági Alap

vonatkozásában.

A közeljövőben megindítandó közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőnek a feladata:

 • 1. rész: A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) utólagos értékelő jelentésének (ex-post evaluation) elkészítése,
 • 2. rész: A Belső Biztonsági Alap (BBA) utólagos értékelő jelentésének (ex-post evaluation) elkészítése

A műszaki leírás tervezete a csatolmányok között található.

A szerződés típusa: Vállalkozási keretszerződés

3. A konzultáció célja

 • Ajánlatkérő közbeszerzésének előkészítése, a piaci lehetőségek felmérése,
 • valamint a lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás becsült értékének megállapítása céljából az indikatív ajánlatkérést megalapozó végleges műszaki leírás és szerződéstervezet előkészítése.

Ajánlatkérő különösen (de nem kizárólagosan) a műszaki leírás követelményeiről, a beszerzési igény műszaki megvalósíthatóságának módjáról és a szerződéses feltételekről kíván konzultálni.

Minden a konzultáción résztvevő Gazdasági Szereplő kérdéseket intézhet és javaslatokat tehet a műszaki tartalom racionalizálása, pontosítása körében.

4. A konzultáció időpontja, helyszíne és menete

A konzultáció időpontja: 2024.04.12., 10:00 óra

A konzultáció helyszíne: Belügyminisztérium (1051 Budapest, József A. u. 2-4.)

Ajánlatkérő tájékoztatja a Gazdasági Szereplőket, hogy az előzetes piaci konzultáción történő részvétel regisztrációhoz kötött. A konzultáción kizárólag a közvetlenül megkeresett, illetve az érdeklődésüket a megjelölt határidő lejártáig jelző, regisztrált személyek vehetnek részt. Regisztrálni legkésőbb 2023.04.10. napján 17:00 óráig a jelen oldalon található adatlap kitöltésével lehetséges.

Felhívjuk a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a Belügyminisztériumban beléptető rendszer működik, a beléptetés személyazonosítást követően lehetséges. A Belügyminisztérium épületébe adatrögzítésre alkalmas eszköz nem hozható be, az ilyen eszközöket a beléptetéskor le kell adni.

A beléptetés a Belügyminisztérium József Attila utcai főbejáratánál történik.

Ajánlatkérő a Gazdasági Szereplőkkel egy időpontban kíván közös konzultációt tartani. Az Ajánlatkérő előzetes szándékai szerint egy konzultációs fordulót kíván tartani, de fenntartja magának a jogot, hogy a szükség esetén újabb konzultációs forduló(ka)t tartson.

Az újabb konzultációs forduló(k) megtartásáról az Ajánlatkérő egyrészt a részvételi szándékukat jelző Gazdasági Szereplőket közvetlenül értesíteni fogja, másrészt az esetleges újabb fordul(ók)ról a honlapján közleményt fog közzétenni.

A piaci konzultációról jegyzőkönyv készül, amelyeket a konzultációt követően a meghívó közzétételével azonos felületen közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan bárki számára elérhetővé tesz Ajánlatkérő, továbbá közvetlenül is megküldi a konzultáción résztvevőknek.

5. Egyéb információk

Ajánlatkérő tevékenységi köréről részletes tájékoztatást nyújt a http://belugyialapok.hu/alapok/ címről megnyitható honlap.

Kérjük az előzetes piaci konzultációra jelentkezőket, hogy a műszaki leírással kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket szíveskedjenek a regisztráció során, az az adatlap megfelelő rubrikájának kitöltésével megküldeni részünkre.

A Kbt. 25. § (7) bekezdés b) pontja alapján az előzetes piaci konzultáción való részvétel nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és a résztvevő szervezetek/személyek tekintetében nem keletkeztet összeférhetetlenséget.

Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy adott esetben a konzultáció során a résztvevő Gazdasági Szereplők részéről felvetett kérdésekre, indítványokra ne válaszoljon, illetve semmilyen mértékben ne reagáljon.

Az Ajánlatkérő nem köteles a konzultáció során bárki részéről bármikor elhangzottakat bármilyen mértékben figyelembe venni, vagy teljes mértékben figyelmen kívül hagyhatja azokat a közbeszerzési eljárás végleges dokumentumainak készítése során.

Ajánlatkérő felhívja a Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a konzultáción tilos ajánlatot tenni.

Részvételükre feltétlenül számítunk!

Tisztelettel:

Belügyi Alapok Irányító Hatóság

Címke: 

Csatolmány: 

Kapcsolat: 

További információkért kérem, keressen minket e-mailben a btfo(kukac)bm.gov.hu e-mail címen.

E-mail küldés / Nyomtatás